Máy tính logarit tự nhiên

ln
=
ln(x) graph

Logarit Tự Nhiên Là Gì?

Logarit tự nhiên là một hàm logarit có tính chất nghịch đảo của hàm mũ có cơ số e, nơi e là số của Euler, một hằng số vô tỉ và siêu việt xấp xỉ bằng 2.718281828459. Logarit tự nhiên của một số x thường được ký hiệu là ln(x) hoặc đôi khi là loge(x)

Đối với bất kỳ số dương x nào, logarit tự nhiên ln(x) biểu diễn lũy thừa mà e cần được nâng lên để có được x. Nói cách khác, nếu y = ln(x), thì ey = x.

Những tính chất chính của logarit tự nhiên bao gồm:

 • Nghịch đảo của Hàm Mũ: eln(x) = x và ln(ex) = x.
 • Logarit của 1: ln(1)=0 vì e0=1.
 • Logarit của e: ln(e)=1 vì e1=e.
 • Quy tắc Nhân: ln(xy)=ln(x)+ln(y).
 • Quy tắc Chia: ln(x/y)=ln(x)-ln(y).
 • Quy tắc Lũy Thừa: ln(xa) = a ln(x) cho bất kỳ số thực nào a.
 • Tăng Trưởng Liên Tục: Nó mô tả các quá trình tăng trưởng hoặc phân rã liên tục như lãi suất kép liên tục.

Logarit tự nhiên được sử dụng rộng rãi trong các ngành của toán học, đặc biệt trong tính toán vi phân để giải các tích phân và đạo hàm liên quan đến hàm mũ và logarit. Nó cũng xuất hiện trong các giải pháp của phương trình vi phân mô hình hóa nhiều hiện tượng tự nhiên, như sự tăng trưởng dân số hoặc phân rã phóng xạ.

Điều gì khiến logarit tự nhiên "tự nhiên"?

Thuật ngữ "tự nhiên" trong ngữ cảnh của logarit tự nhiên (thường được ký hiệu là "ln" hoặc "log_e") đến từ cơ sở toán học và tầm quan trọng của nó trong các hiện tượng tự nhiên. Logarit tự nhiên có một số tính chất quan trọng làm cho nó trở thành sự lựa chọn cơ bản và "tự nhiên" trong toán học và khoa học:

 • Cơ số e: Logarit tự nhiên được định nghĩa với cơ số "e", đó là số Euler, xấp xỉ bằng 2.71828. Số Euler xuất hiện một cách tự nhiên trong nhiều bối cảnh toán học và khoa học, đặc biệt là trong tính toán, nơi nó đóng một vai trò cơ bản trong các quá trình tăng trưởng và phân rã mũ, cũng như trong việc nghiên cứu về tốc độ thay đổi.
 • Tăng trưởng và Phân rã Mũ: Nhiều quá trình tự nhiên, như tăng trưởng dân số, phân rã phóng xạ và lãi suất kép, có thể được mô tả sử dụng hàm mũ. Logarit tự nhiên là hàm nghịch đảo của hàm mũ với cơ số "e." Mối quan hệ nghịch đảo này làm cho logarit tự nhiên trở thành sự lựa chọn tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan đến tăng trưởng hoặc phân rã mũ.
 • Tính toán và Đạo hàm: Logarit tự nhiên có đạo hàm đơn giản. Đạo hàm của ln(x) theo x là 1/x. Tính chất này làm cho nó thuận tiện cho việc tính toán và giải các phương trình vi phân, vì nó đơn giản hóa việc lấy đạo hàm khi xử lý với các hàm mũ.
 • Tích phân: Tích phân của 1/x (là đạo hàm của ln(x)) cũng đóng một vai trò cơ bản trong tính toán, đặc biệt trong bối cảnh của tích phân xác định và tích phân không đúng. Logarit tự nhiên là thiết yếu cho việc giải quyết các vấn đề toán học khác nhau liên quan đến tích phân.
 • Biểu diễn Tự nhiên: Trong một số bối cảnh toán học và khoa học, đặc biệt là trong lý thuyết xác suất và lý thuyết thông tin, logarit tự nhiên là sự lựa chọn "tự nhiên" hơn so với các cơ số khác vì nó đơn giản hóa tính toán và dẫn đến các giải pháp tinh tế.
 • Đơn giản Toán học: Logarit tự nhiên có một sự đơn giản và tao nhã trong các biểu thức và phương trình toán học, đó là lý do tại sao nó thường được ưa chuộng trong toán học lý thuyết và mô hình hóa khoa học.

Mặc dù thuật ngữ "tự nhiên" có thể không ngay lập tức dễ hiểu, nó phản ánh sự hữu ích rộng rãi và sự xuất hiện tự nhiên của hằng số toán học "e" và các tính chất của logarit tự nhiên trong việc mô tả các hiện tượng khác nhau trong thế giới tự nhiên và trong lý thuyết toán học.

Bảng các giá trị logarit tự nhiên thông dụng

xln(x)
0.01-4.605170
0.1-2.302585
0.5-0.693147
10
e ≈ 2.718281
31.098612
41.386294
51.609438
71.945910
102.302585
152.708050
202.995732
503.912023
1004.605170

Xem thêm
Viết cách để cải thiện công cụ này