Tính phần trăm

Công cụ tính phần trăm là một công cụ hữu ích và tiện lợi cho việc xác định tỷ lệ phần trăm của một số so với số khác. Nhờ có công cụ này, người dùng có thể dễ dàng tính toán các khoản chiết khấu, lãi suất, thuế và nhiều tác vụ liên quan đến phần trăm khác.

% của ?
là bao nhiêu % của ?
%
Tỷ lệ tăng/giảm -> ?
%
% của
?
% của

Xem thêm
Viết cách để cải thiện công cụ này