Điều khoản sử dụng / Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bằng cách truy cập và sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi công cụ trực tuyến của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau. Vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản này, bạn phải ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn". Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp.

Bạn đồng ý không lạm dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động trái pháp luật hoặc phi đạo đức nào khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác hoặc độ tin cậy của nội dung do các công cụ của chúng tôi tạo ra. Nội dung cần được người dùng xem xét và xác nhận theo các yêu cầu cụ thể của họ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm mất dữ liệu, sự bất tiện hoặc bất kỳ tổn thất nào khác.

Sự riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản sử dụng/Tuyên bố từ chối trách nhiệm này. Các điều khoản này có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm xem xét chúng định kỳ.