Đề xuất thêm công cụ

Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của bạn và sẵn sàng cải thiện dịch vụ của mình. Với chức năng này, bạn có thể gửi ý tưởng về công cụ hoặc tính năng bạn muốn thấy trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết xem xét mọi đề xuất và cố gắng triển khai những ý tưởng tốt nhất từ cộng đồng của mình.

Làm thế nào để gửi đề xuất? Rất đơn giản! Bạn chỉ cần điền vào biểu mẫu đề xuất, mô tả cụ thể về công cụ hoặc tính năng mà bạn muốn chúng tôi phát triển. Chúng tôi sẽ xem xét mọi đề xuất, đánh giá tính khả thi và tiềm năng ứng dụng rộng rãi.

Chúng tôi tin rằng cộng đồng của mình có sự sáng tạo và thông minh, và chúng tôi muốn kết hợp sức mạnh đó để tạo ra những công cụ tốt hơn cho mọi người. Hãy tham gia và đóng góp ý tưởng của bạn ngay hôm nay, để chúng ta cùng xây dựng một trải nghiệm trực tuyến tốt hơn!