Chuyển đổi Centimét sang Minimét (cm sang mm)

cm
mm
mm

Làm thế nào để chuyển đổi centimét sang milimét?

Việc chuyển đổi centimet sang milimét rất đơn giản vì hệ mét dựa trên lũy thừa của 10. Mỗi centimet (cm) có 10 milimét (mm). Để chuyển đổi centimet sang milimét, chỉ cần nhân số centimet với 10.

d(mm) = d(cm) × 10

Ví dụ

Chuyển đổi 30 cm sang mm:

d(mm) = 30cm × 10 = 300mm

Một centimét bằng bao nhiêu millimét?

Một centimét bằng 10 millimét. Trong hệ mét, mối quan hệ giữa centimét và milimét là 10 lần.

1cm = 10mm

Một millimét bằng bao nhiêu centimét?

Một milimet (mm) bằng 0.1 cm (cm).

1mm = 0.1cm

Bảng chuyển đổi cm sang mm phổ biến

Centimét (cm)Millimét (mm)
0.01 cm0.1 mm
0.1 cm1 mm
1 cm10 mm
2 cm20 mm
3 cm30 mm
4 cm40 mm
5 cm50 mm
6 cm60 mm
7 cm70 mm
8 cm80 mm
9 cm90 mm
10 cm100 mm
10 cm100 mm
20 cm200 mm
30 cm300 mm
40 cm400 mm
50 cm500 mm
60 cm600 mm
70 cm700 mm
80 cm800 mm
90 cm900 mm
100 cm1000 mm

Xem thêm
Viết cách để cải thiện công cụ này