Chuyển đổi Centimét sang Mét

cm
m

Làm thế nào để chuyển đổi centimét (cm) sang mét (m)?

Chuyển đổi centimet sang mét là một quá trình đơn giản vì có 100 cm trong 1 mét. Để chuyển từ cm sang mét, bạn chỉ cần chia số cm cho 100.

d(m) = d(cm) / 100

Ví dụ

Chuyển đổi 30 cm sang m:

d(m) = 30cm / 100 = 0.3m

Một centimét bằng bao nhiêu mét?

Một centimet bằng 0,01 mét. Vậy để chuyển từ cm sang mét các bạn chia số cm cho 100 hoặc nhân với 0,01.

1cm = 0.01m

Một mét bằng bao nhiêu centimét?

Một mét bằng 100 cm. Để chuyển đổi từ mét sang cm, bạn chỉ cần nhân số mét với 100.

1m = 100cm

Bảng chuyển đổi cm sang m phổ biến

Centimét (cm)Mét (m)
0.01 cm0.0001 mm
0.1 cm0.001 mm
1 cm0.01 m
2 cm0.02 m
3 cm0.03 m
4 cm0.04 m
5 cm0.05 m
6 cm0.06 m
7 cm0.07 m
8 cm0.08 m
9 cm0.09 m
10 cm0.1 m
10 cm0.1 m
20 cm0.2 m
30 cm0.3 m
40 cm0.4 m
50 cm0.5 m
60 cm0.6 m
70 cm0.7 m
80 cm0.8 m
90 cm0.9 m
100 cm1 m

Xem thêm
Viết cách để cải thiện công cụ này