Đếm ký tự & đếm từ

Trong lĩnh vực viết lách và truyền thông, việc đếm ký tự là vô cùng quan trọng. Đó chính là lúc Công Cụ Đếm Ký Tự xuất hiện - công cụ không thể thiếu giúp bạn đo lường văn bản một cách chính xác.
Cho dù bạn đang soạn một bài tweet, viết email, điều chỉnh một bài luận, hay quản lý nội dung với giới hạn ký tự cụ thể, Character Counter sẽ giúp bạn thực hiện nhiệm vụ một cách đơn giản.
Với công cụ này, bạn có thể dễ dàng đếm ký tự, đếm số từ, đếm số dòng và bao gồm cả đếm khoảng trắng, đảm bảo nội dung của bạn luôn nằm trong giới hạn mong muốn. Nói lời tạm biệt với việc đếm thủ công và chào đón sự chính xác và hiệu quả.


Xem thêm
Viết cách để cải thiện công cụ này